Mötesplatsen är Studiefrämjandet på Källgatan och dagen är onsdagar kl 14.00.  I vår börjar vi den 24 januari. Kontakta gärna Anita Rudbäck Sjöberg på telefon 070-243 48 84.

Flera bokcirklar? Självklart, anmäl intresse till Anita Sjöberg eller till styrelsen.