Som vi tidigare meddelat kommer vi inte att kunna genomföra programmet med aktiviteter i höst. 

Men för att lätta upp hösten på något sätt skickade vi ut en enkät till alla medlemmar där vi ville veta om det fanns íntresse för enstaka aktiviteter. 

Ca 30 % av våra medlemmar svarade, stort tack för visat intresse för enkäten. 

Nu gör vi ett försök att träffas igen med max 20 personer i varje grupp. Det går endast att anmäla sig till en aktivitet, så att så många somöjligt kan delta.

Vi återkommer om eventuella andra aktiviteter senare i höst.

 

VARMT VÄLKOMNA!

 

Styrelsen